محصولات جديد

L11N-13007DS L11N-13007DS
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
J11N-LM340T5 J11N-LM340T5
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
M14N-L7912ACV M14N-L7912ACV
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 350,000 ریال
افزودن به سبد خريد
H20N-LM317T-LM317K H20N-LM317T-LM317K
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
K15N-SE135 K15N-SE135
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
K16N-SE139 K16N-SE139
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
L17N-SE090 L17N-SE090
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
L18N-SE140 L18N-SE140
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۸ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
M5F-BT864AKRF 25864-19 M5F-BT864AKRF 25864-19
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۵ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 1,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
K1F-MAX232CWE K1F-MAX232CWE
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۵ اسفند، ۱۴۰۲
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
شاخه ها
clear-bug-div
سازندگان
  • ال جی
  • ایکس ویژن
  • توشیبا
  • سامسونگ
  • سونی
  • صنام
  • هیتاچی